Vážení zákaznici z důvodu dovolené  v době od 26.6.2023 do 10.7.2023 nebudeme moci vyřizovat Vaše objednávky děkujeme za pochopení.

BRETBACH - BIO Chlorella A+, zelený čaj a Mladý ječmen
cap BRETBACHhead_tophead_long


Chlorella a celkové zlepšení zdraví

Abychom lépe pochopili, jak chlorella působí, je třeba se blíže seznámit s některými fakty o ní. Chlorella jako produkt není chemicky zpracovaný preparát, který může obsahovat syntetické látky nebo různé chemikálie případně barviva. Je to přírodní produkt. Vždycky dbejte na to, abyste konzumovali chlorelu 100% čistou, šetrně a kvalitně zpracovanou. Chlorella je potravina, kterou nevymysleli lidé. V řadě států je již klasifikována jako jídlo srovnatelné s chlebem nebo masem.

chlorellaNejde o snahu úplně nahradit dosavadní stravu chlorellou, ale o to, jaká chlorella je ve srovnání s tradiční stravou. Ta bývá často poškozena přípravou nebo znehodnocena přidáváním různých barviv, sladidel a konzervantů. Z toho nedůležitější je, jakým způsobem je potrava zpracována ke konzumaci. Je totiž dokázáno, že při běžném způsobu vaření dochází k poškození mnoha výživových složek, obsažených v potravě. A nejen to. V některých případech může dojít až k chemické přeměně některých výživových složek ve složité chemické látky těžko stravitelné, které zatěžují organismus.

Další velkou zátěží je stres. Při zatížení organismu psychickým stresem vyprodukuje jeho přetížený metabolismus ohromné množství jedovatých látek. Pokud se nepodaří tyto produkty, způsobující akutní intoxikaci, rychle vyloučit, hrozí poškození organismu. Ten využívá mimo jiných detoxikačních cest nárazově hlavně trávicí ústrojí k vyloučení těchto jedovatých produktů vznikajících při stresu. Dále dochází i k narušení trávicího procesu jinými mechanismy než jeho intoxikací. Jde hlavně o zhoršení a ztrátu metabolické podpory, kterou trávicímu systému organismus za normálních okolností poskytuje. Pokud se takové ataky stresu příliš často opakují, nebo ještě hůře, pokud jde o stres dlouhodobý, dochází k destrukci trávicího procesu. Jeho nejzávažnějším důsledkem a projevem je likvidace velmi potřebných „přátelských bakterií“ (střevní mikroflóry) a celkové mikrobiologické poškození – osídlení trávicího systému symbiotickými mikroorganismy.

Při stresu je metabolismus organismu endokrinologickými mechanismy vytáčen do nebezpečných obrátek. Při tom dochází k ničení cenných živin včetně bílkovin, a to v ohromném množství. Navíc organismus bojující se stresem produkuje obrovské množství volných radikálů. Ty při stresu vznikají v mnoha vrstvách metabolismu. Od překotné tvorby tepla až po likvidaci jedovatých zplodin stresového metabolismu. Ve snaze neutralizovat tyto radikály, spotřebovává tělo drastické množství všech dostupných antioxidantů.

Problematika volných radikálů je složitá a rozsáhlá. Přesto je možno některé základní pojmy a principy velmi zjednodušeně, ale srozumitelně podat. Součásti našeho organismu jsou při kontaktu s molekulami (VR) poškozovány tím, že je jim tento elektron vnucen nebo vyrván. Součástmi našeho organismu jsou myšleny tuky, bílkoviny, cukry, nukleové kyseliny a jiné organické látky tvořící hmotu našeho těla. Útokem VR jsou těžce poškozeny jejich funkce. Například tuky tvoří mimo jiné součást buněčných membrán a jejich napadením volnými radikály dochází k poškození propustnosti membrán pro vysokomolekulární látky. Z aminokyselin vznikají látky s neurotoxickými a nefrotoxickými vlastnostmi. Glykooxidace vede k tvorbě tzv. AGE látek (advanced glycosylation end-products). Vznikají křížové vazby s bílkovinami, které vážně poškozují jejich funkci. U lidí trpících diabetem je produkce AGE látek zvláště vysoká. Navenek se oxidační poškození organismu projevuje celou řadou velmi závažných onemocnění. Jsou to např. diabetes, rakovina, atheroskleróza a obecně kardiologická onemocnění, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, epilepsie, katarakta, stárnutí aj. Volné radikály (VR) se však spoluúčastní i na řadě dalších onemocnění jako jsou záněty, svalová a kloubní onemocnění, osteoporóza, obezita, některé intoxikace, tvorba vrásek, a mnoha dalších.

Volné radikály vznikají buď endogenně při psychickém stresu, dále např. následkem spalovaní a energetického metabolismu těla při sportovním výkonu, při hyperglykemii, v reperfuzní fázi po ischemii (znovu obnovení přerušené dodávky krve a tím i kyslíku do tkáně), při biosyntéze kyseliny močové, prostaglandinů, při hypercholesterolemii, apod. Nebo mohou vznikat exogenně (např. v potravě, radiací, UV světlem, kouřením, vdechováním výfukových plynů motorů aj.).

Určité množství VR dokáže organismus zvládat s pomocí své antioxidační kapacity (AOK) a antioxidačních rezerv. Příliš velké množství VR je odpovědné za oslabení organismu, které vede k výše uvedeným onemocněním. Vyčerpání antioxidační kapacity vede ke smrti.

Dá se tedy říct, že se tělo brání proti následkům psychického stresu všemi dostupnými prostředky, aby zastavilo jeho útok. Na první pohled se může zdát, že organismus za stres platí příliš vysokou daň, ale to je omyl. Ve skutečnosti je tato daň ještě mnohem vyšší. Studie ukazují spojitost mezi volnými radikály a stárnutím.

Výsledkem špatné výživy při stresu je nashromáždění jedů a odpadů v těle, které zatěžují celý organismus. Všechny odpadní látky je třeba bezpečně dopravit z těla ven. Odstranění těchto jedů z organismu probíhá několika cestami. Nebudeme podrobně rozebírat plíce a kožní ústrojí. Zmíníme se pouze o detoxikaci organismu tvorbou moči a trávicím ústrojím. Zde je potřeba zdůraznit, že jak ledviny, tak i trávicí systém, samozřejmě také potřebují pro své čistící procesy kvalitní živiny a dostatečné množství kvalitních tekutin k odplavení škodlivin (nejlépe mírně mineralizovanou vodu bez konzervačních látek a barviv). Při akutním psychickém stresu vznikne nárazově v organismu tak velké množství různých toxických produktů, že je ledviny samy nejsou schopny odstranit. Organismus ve snaze zachránit své vnitřní prostředí před akutní otravou (nebo minimálně před uložením toxického odpadu do svých tkání) použije „náhradní“ druhou cestu k odstranění vzniklých jedů. Tato cesta pro něj není jednoduchá a velká koncentrace jedů a odpadních produktů v trávicím ústrojí přímo ohrožuje „přátelské bakterie“, které tam žijí. Aktivace této „náhradní“ detoxikační cesty je velkou zátěží a je nutné si uvědomit, že to pro trávicí systém není normálním stavem. Na rozdíl od detoxikační cesty ledvinami je tady náročnější zbavit tělo škodlivých látek a nezničit při tom ony „přátelské bakterie“. K poškození „přátelských bakterií“ (střevní mikroflóry) při větším psychickém stresu většinou dojde, a pokud nemá organismus dostatek mikroživin, antioxidantů a vlákniny hrozí opětovné vstřebání jedů do vnitřního prostředí organismu a velká toxická zátěž jater. V tom hraje nezastupitelnou roli právě chlorella, která dokáže toto zatížení organismu zmírnit pevným chemickým navázáním těchto jedů na látky pocházející z její buněčné membrány. Nebezpečné toxiny se takto chemicky navázané dostanou ven z trávicího systému přirozenou cestou, více o tom najdete zde.

chlorellaDvacet aminokyselin obsažených v chlorelle představuje ideální zdroj proteinů pro náš organismus. Aminokyseliny jsou pro nás opravdu důležité, protože voda a protein tvoří až 80 % našeho těla. Náš mozek, orgány, svaly a nervy jsou složené z kombinace aminokyselin. Devíti z nich se říká esenciální (nezbytný) a tělo si je neumí vyrobit. Proto je třeba je tělu dodat. Je velmi důležité dodat všech devět esenciálních aminokyselin, a to v určitém poměru, protože jejich součinnost je omezená nejnižším množstvím jakékoliv z nich. Chlorella má tento poměr ideální, a pokud jíte chlorelu, je to jako byste měli příjem bílkovin současně z nejkvalitnějšího masa a nejkvalitnějších rostlinných zdrojů. Chlorella je skutečně schopna tyto zdroje nahradit, ale navíc na rozdíl od masa, zeleniny a luštěnin, je mnohem snáze stravitelná. V dnešní době už není úplnou samozřejmostí sehnat snadno a levně kvalitní maso a vejce. Pokud máte pocit, že Vám chybí energie, dlouho se zotavujete z rýmy nebo se rychle unavíte, pravděpodobně trpíte nedostatkem aminokyselin.

« chlorella a zdraví | chlorella a žaludek »
Copyright © 2006 PROBACH, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved